Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0270/2017

Indgivne tekster :

A8-0270/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Protokol
Mandag den 23. oktober 2017 - Strasbourg

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

17. CE-mærkede gødningsprodukter ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu forelagde betænkningen.

Talere: Elisabetta Gardini (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Jan Huitema (ordfører for udtalelse fra AGRI).

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Jarosław Wałęsa (ordfører for udtalelse fra INTA), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Edward Czesak for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling og Eleonora Evi.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria og Massimo Paolucci.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Mihai Ţurcanu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 24.10.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik