Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0084(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0270/2017

Esitatud tekstid :

A8-0270/2017

Arutelud :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hääletused :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/03/2019 - 18.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Protokoll
Esmaspäev, 23. oktoober 2017 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

17. CE-märgisega väetisetooted ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu tutvustas raportit.

Sõna võtsid Elisabetta Gardini (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Jan Huitema (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Edward Czesak fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling ja Eleonora Evi.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria ja Massimo Paolucci.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Mihai Ţurcanu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2017 protokollipunkt 5.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika