Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0270/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0270/2017

Keskustelut :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Pöytäkirja
Maanantai 23. lokakuuta 2017 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

17. CE-merkityt lannoitevalmisteet ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Jan Huitema (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jarosław Wałęsa (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Edward Czesak ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling ja Eleonora Evi.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria ja Massimo Paolucci.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Mihai Ţurcanu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö