Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0084(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0270/2017

Pateikti tekstai :

A8-0270/2017

Debatai :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Balsavimas :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. spalio 23 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

17. CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Elisabetta Gardini (ENVI komiteto nuomonės referentė) ir Jan Huitema (AGRI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa (INTA komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu, Edward Czesak ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling ir Eleonora Evi.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria ir Massimo Paolucci.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Mihai Ţurcanu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 24 protokolo 5.7 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika