Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0084(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0270/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0270/2017

Debates :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 27/03/2019 - 18.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris - Strasbūra

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

17. CE-marķēti mēslošanas līdzekļi ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017).

Mihai Ţurcanu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elisabetta Gardini (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja) un Jan Huitema (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jarosław Wałęsa (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Edward Czesak ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling un Eleonora Evi.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria un Massimo Paolucci.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Mihai Ţurcanu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2017. protokola 5.7. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika