Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0084(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0270/2017

Texte depuse :

A8-0270/2017

Dezbateri :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.7

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Proces-verbal
Luni, 23 octombrie 2017 - Strasbourg

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

17. Produsele fertilizante cu marcaj CE ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Elisabetta Gardini (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI) și Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI).

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jarosław Wałęsa (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Edward Czesak, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling și Eleonora Evi.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria și Massimo Paolucci.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Mihai Ţurcanu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 24.10.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate