Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0261(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0359/2016

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0393

Zápis
Pondělí, 23. října 2017 - Štrasburk

18. Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***II – Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek *** I (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se za účelem zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice „drogy“ mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV a kterou se zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni a Teresa Jiménez-Becerril Barrio uvedli zprávu a doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupil Cristian-Silviu Buşoi (zpravodaj výboru ENVI).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Anna Hedh za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Michał Boni.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 24.10.2017 a bod 5.8 zápisu ze dne 24.10.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí