Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0261(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0359/2016

Forhandlinger :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0393

Protokol
Mandag den 23. oktober 2017 - Strasbourg

18. Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II - Udveksling af oplysninger om et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer *** I (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af "narkotika" og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1920/2006 for så vidt angår udvekslingen af oplysninger, systemet for tidlig varsling og risikovurderingsproceduren for nye psykoaktive stoffer [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni og Teresa Jiménez-Becerril Barrio forelagde betænkningen og indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan og Eleftherios Synadinos.

Talere: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Michał Boni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 24.10.2017 og punkt 5.8 i protokollen af 24.10.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik