Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0261(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0359/2016

Arutelud :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Hääletused :

PV 24/10/2017 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0393

Protokoll
Esmaspäev, 23. oktoober 2017 - Strasbourg

18. Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused ***II - Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus *** I (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK uute psühhoaktiivsete ainete lisamiseks uimasti määratlusse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/387/JSK [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio tutvustasid raportit ja soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võttis Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Michał Boni.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2017 protokollipunkt 5.6 ja 24.10.2017 protokollipunkt 5.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika