Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0261(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0359/2016

Keskustelut :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0393

Pöytäkirja
Maanantai 23. lokakuuta 2017 - Strasbourg

18. Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset ***II - Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisen varoituksen järjestelmä ja riskinarviointimenettely *** I (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tiedonvaihdosta, varhaisen varoituksen järjestelmästä ja riskinarviointimenettelystä [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio esittelivät mietinnön ja suosituksen toiseen käsittelyyn.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Michał Boni.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.6 ja istunnon pöytäkirja 24.10.2017, kohta 5.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö