Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0261(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0359/2016

Debatai :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Balsavimas :

PV 24/10/2017 - 5.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0393

Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. spalio 23 d. - Strasbūras

18. Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje ***II - Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą *** I (diskusijos)
Stenograma

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio pristatė pranešimą ir rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Anna Hedh S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Michał Boni.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 24 protokolo 5.6 punktas ir 2017 10 24 protokolo 5.8 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika