Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0261(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0359/2016

Debates :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0393

Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris - Strasbūra

18. Noziedzīgas darbības un sodi nelikumīgas narkotisko vielu tirdzniecības jomā ***II - Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām *** I (debates)
Stenogramma

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu 2005/387/TI [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0359/2016).

Michał Boni un Teresa Jiménez-Becerril Barrio iepazīstināja ar ziņojumu un ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Anna Hedh S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Michał Boni.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2017. protokola 5.6. punkts un 24.10.2017. protokola 5.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika