Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0261(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0359/2016

Debatten :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Stemmingen :

PV 24/10/2017 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0393

Notulen
Maandag 23 oktober 2017 - Straatsburg

18. Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II - De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen *** I (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van "drug" op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni en Teresa Jiménez-Becerril Barrio presenteren het verslag en de aanbeveling voor de tweede lezing.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Michał Boni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 24.10.2017 en punt 5.8 van de notulen van 24.10.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid