Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0261(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0359/2016

Debaty :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Głosowanie :

PV 24/10/2017 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0393

Protokół
Poniedziałek, 23 października 2017 r. - Strasburg

18. Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***II - Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych *** I (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającej decyzję Rady 2005/387/WSiSW [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni i Teresa Jiménez-Becerril Barrio przedstawili sprawozdanie i zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrał Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Anna Hedh w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Michał Boni.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 24.10.2017 i pkt 5.8 protokołu z dnia 24.10.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności