Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0261(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0359/2016

Dezbateri :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0393

Proces-verbal
Luni, 23 octombrie 2017 - Strasbourg

18. Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***II - Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive *** I (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni și Teresa Jiménez-Becerril Barrio au prezentat raportul și recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

A intervenit Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Michał Boni.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 24.10.2017 și punctul 5.8 al PV din 24.10.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate