Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0261(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0359/2016

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0393

Zápisnica
Pondelok, 23. októbra 2017 - Štrasburg

18. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II - Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok *** I (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a posudzovanie rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni a Teresa Jiménez-Becerril Barrio predstavili správu a odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Anna Hedh v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Michał Boni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 24.10.2017 a bod 5.8 zápisnice zo dňa 24.10.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia