Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 23. oktober 2017 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (frist for kandidaturer)
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 12.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Arbejdsplan
 17.CE-mærkede gødningsprodukter ***I (forhandling)
 18.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II - Udveksling af oplysninger om et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer *** I (forhandling)
 19.Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse (kortfattet forelæggelse)
 20.Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (kortfattet forelæggelse)
 21.Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (150 kb) Deltagerliste (55 kb) Afstemning ved navneopråb (25 kb) 
 
Protokol (77 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemning ved navneopråb (24 kb) 
 
Protokol (245 kb) Deltagerliste (61 kb) Afstemning ved navneopråb (333 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik