Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 23. oktoober 2017 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg)
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi (kodukorra artikkel 69c)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 12.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Tööplaan
 17.CE-märgisega väetisetooted ***I (arutelu)
 18.Ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud kuriteod ja karistused ***II - Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus *** I (arutelu)
 19.Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (lühiettekanne)
 20.Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend (lühiettekanne)
 21.ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (147 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (25 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (25 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (330 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika