Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 23. lokakuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokasasettelujen määräaika)
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 12.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Käsittelyjärjestys
 17.CE-merkityt lannoitevalmisteet ***I (keskustelu)
 18.Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset ***II - Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisen varoituksen järjestelmä ja riskinarviointimenettely *** I (keskustelu)
 19.Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi (lyhyt esittely)
 20.Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa (lyhyt esittely)
 21.EU:n nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (150 kb) Läsnäololista (55 kb) Nimenhuutoäänestykset (25 kb) 
 
Pöytäkirja (77 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestykset (24 kb) 
 
Pöytäkirja (241 kb) Läsnäololista (61 kb) Nimenhuutoäänestykset (407 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö