Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tnejn, 23 ta' Ottubru 2017 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (skadenza għat-tressiq tan-nominazzjonijiet)
 7.Verifika tal-kredenzjali
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati interistituzzjonali (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 15.Dokumenti mressqa
 16.Ordni tal-ħidma
 17.Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE ***I (dibattitu)
 18.Atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi ***II - L-iskambju ta’ informazzjoni, is-sistema ta’ twissija bikrija u l-proċedura tal-valutazzjoni tar-riskju dwar sustanzi psikoattivi ġodda *** I (dibattitu)
 19.Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku (preżentazzjoni qasira)
 20.Politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar (preżentazzjoni qasira)
 21.Kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 22.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (151 kb)  Lista tal-Membri preżenti (55 kb)
 
Minuti (78 kb)  Lista tal-Membri preżenti (11 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (24 kb)
 
Minuti (251 kb)  Lista tal-Membri preżenti (62 kb)  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (404 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza