Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 23 października 2017 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 12.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie)
 15.Składanie dokumentów
 16.Porządek obrad
 17.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (debata)
 18.Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***II - Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych *** I (debata)
 19.Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym (krótka prezentacja)
 20.Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa (krótka prezentacja)
 21.Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (150 kb) Lista obecności (55 kb) Głosowanie imienne (25 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) Głosowanie imienne (25 kb) 
 
Protokół (251 kb) Lista obecności (62 kb) Głosowanie imienne (407 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności