Înapoi 
 Înainte 
RCVVOTESPVTACRE
Proces-verbal
Luni, 23 octombrie 2017 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor)
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 11.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 12.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 15.Depunere de documente
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Produsele fertilizante cu marcaj CE ***I (dezbatere)
 18.Infracțiunile și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri ***II - Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive *** I (dezbatere)
 19.Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public (prezentare succintă)
 20.Politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (prezentare succintă)
 21.Controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (155 kb) Listă de prezență (55 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (25 kb) 
 
Proces-verbal (78 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (24 kb) 
 
Proces-verbal (246 kb) Listă de prezență (62 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (402 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate