Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 23. októbra 2017 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Voľba podpredsedu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní (článok 69c rokovacieho poriadku)
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Program práce
 17.Hnojivé výrobky s označením CE ***I (rozprava)
 18.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II - Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok *** I (rozprava)
 19.Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme (stručná prezentácia)
 20.Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (stručná prezentácia)
 21.Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (148 kb) Prezenčná listina (55 kb) Hlasovania podľa mien (25 kb) 
 
Zápisnica (79 kb) Prezenčná listina (11 kb) Hlasovania podľa mien (24 kb) 
 
Zápisnica (247 kb) Prezenčná listina (62 kb) Hlasovania podľa mien (410 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia