Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Ponedeljek, 23. oktober 2017 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (rok za vložitev kandidatur)
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 11.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 12.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Razpored dela
 17.Gnojilni proizvodi z oznako CE ***I (razprava)
 18.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ***II - Izmenjava informacij o novih psihoaktivnih snoveh, sistem zgodnjega opozarjanja na te snovi in postopek ocene tveganja zanje *** I (razprava)
 19.Legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki ravnajo v javnem interesu (kratka predstavitev)
 20.Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za boj proti revščini (kratka predstavitev)
 21.Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade (kratka predstavitev)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (146 kb) Seznam navzočih (55 kb) Izid poimenskega glasovanja (25 kb) 
 
Zapisnik (78 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izid poimenskega glasovanja (24 kb) 
 
Zapisnik (238 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izid poimenskega glasovanja (406 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov