Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 23 oktober 2017 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Val av en vice talman för Europaparlamentet (inlämning av nomineringar)
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 15.Inkomna dokument
 16.Arbetsplan
 17.CE-märkta gödselprodukter ***I (debatt)
 18.Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II - Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen *** I (debatt)
 19.Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (kortfattad redogörelse)
 20.Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (kortfattad redogörelse)
 21.Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (151 kb) Närvarolista (55 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (25 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (24 kb) 
 
Protokoll (243 kb) Närvarolista (62 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (330 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy