Indeks 
Zapisnik
PDF 238kWORD 77k
Ponedjeljak, 23. listopada 2017. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Parlamenta
 6.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (rok za podnošenje prijava)
 7.Provjera valjanosti mandata
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 10.Odluka o pokretanju međuinstitucionalnih pregovora (članak 69.c Poslovnika)
 11.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 12.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 13.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 14.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 15.Podnošenje dokumenata
 16.Plan rada
 17.Gnojidbeni proizvodi s oznakom CE ***I (rasprava)
 18.Kaznena djela i zakonske kazne u području nedopuštene trgovine drogama ***II - Razmjena informacija, sustav ranog upozoravanja i postupak procjene rizika novih psihoaktivnih tvari *** I (rasprava)
 19.Legitimne mjere za zaštitu zviždača koji djeluju u javnom interesu (kratko predstavljanje)
 20.Politike minimalnog dohotka kao sredstva za suzbijanje siromaštva (kratko predstavljanje)
 21.Nadzor nad potrošnjom i praćenje isplativosti programa Garancija za mlade EU-a (kratko predstavljanje)
 22.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak 5. listopada 2017.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:04 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu povodom šumskih požara koji su pogodili Portugal i Špannjolsku. Najavio je mjere na europskoj razini za sprječavanje požara i pružanje pomoći žrtvama. Predsjednik je prenio odluku predsjednikâ Komisije, Vijeća i Parlamenta o dodjeljivanju žrtvama požara iznosa nagrade Princeze od Asturije koja je dodijeljena Europskoj uniji 20. listopada 2017. u Oviedu u Španjolskoj.

Parlament je održao minutu šutnje u znak sjećanja na žrtve šumskih požara u Portugalu i Španjolskoj, kao i žrtve uragana Ophelia u Irskoj.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


5. Sastav Parlamenta

Ulrike Lunacek pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 9. studenog 2017.

Sukladno s člankom 4. stavkom 1. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.

°
° ° °

Nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine obavijestila su Europski parlament o izboru Roryja Palmera umjesto Glenis Willmott na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 3. listopada 2017.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Rory Palmer sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


6. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (rok za podnošenje prijava)

Slijedom ostavke Ulrike Lunacek na mjesto potpredsjednice od 24. listopada 2017. i na prijedlog predsjednika, rok za podnošenje prijava za izbor potpredsjednika je utorak, 24. listopada 2017., u 18 sati.

Izbori će se održati u četvrtak 26. listopada 2017. u 12 sati.


7. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlement potvrđuje valjanost mandata zastupnika Francisa Zammita Dimecha, Ruperta Matthewsa, France Jamet, Dennisa Radtkea i Jonathana Bullocka.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika GUE/NGL-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor AFET: Stelios Kouloglou

Odbor TRAN: Marie-Pierre Vieu umjesto Steliosa Koulogloua

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Marie-Pierre Vieu

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mercosura: Mireille D'Ornano umjesto Sophie Montel

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 25. listopada 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

Predsjednik je objavio da će dokument 00022/2017/LEX biti potpisan s pomoću novog sustava za elektroničko potpisivanje.

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (00022/2017/LEX - C8-0357/2017 - 2016/0030(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. njegovim produljenjem do 2020. (00029/2017/LEX - C8-0356/2017 - 2016/0265(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 (00044/2017/LEX - C8-0355/2017 - 2016/0368(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (00028/2017/LEX - C8-0354/2017 - 2016/0287(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (00030/2017/LEX - C8-0353/2017 - 2016/0198(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (00037/2017/LEX - C8-0352/2017 - 2016/0221(COD))


10. Odluka o pokretanju međuinstitucionalnih pregovora (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor ITRE, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (COM(2016)0591– C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)). Izvjestitelj: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- Odbor ITRE na temelju Izvješća o Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinačeno) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)). Izvjestiteljica: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- Odbor AGRI na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba(EU) br. 1166/2008 i (EZ) br. 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)). Izvjestiteljica: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- Odbor ECON na temelju Izvješća o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)) . Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- Odbor ITRE na temelju Izvješća o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)). Izvjestitelj: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

- Odbor TRAN na temelju Izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)). Izvjestitelj: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- Odbor LIBE na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)). Izvjestiteljica: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- Odbor LIBE na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)). Izvjestiteljica: Malin Björk (A8-0316/2017)

- Odbor TRAN na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) Izvjestiteljica: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- Odbor LIBE na temelju Izvješća o prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni Uredbe (EU) 2016/0794 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)) Izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- Odbor LIBE na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)) Izvjestiteljica: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- Odbor LIBE na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/0399 i (EU)2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) Izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- Odbor LIBE na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) Izvjestitelj: Axel Voss (A8-0320/2017)

- Odbor EMPL na temelju Izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i VIjeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Izvjestiteljice: Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći utorka 24. listopada 2017., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


11. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

— Preporuku za odluku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja (C(2017)06218 ; 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017)

— Preporuku za odluku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 22. rujna 2017. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 u pogledu regulatornih tehničkih standarda o dogovorima o posrednom poravnanju (C(2017)06270 ; 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017);

— Preporuku za odluku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 22. rujna 2017.o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o sporazumima o neizravnom poravnanju (C(2017)06268 ; (2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017);

— Preporuku za odluku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze informiranja i pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja (C(2017)06229 ; (2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017)

Preporuka se smatra prihvaćenom ako nijedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag u roku od dvadeset i četiri sata na nju ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njoj glasuje.

Preporuke su dostupne na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


12. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom mjesečnog zasjedanja od svibnja I 2017 dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeće pitanje za usmeni odgovor (članak 128. poslovnika):

— (O-000075/2017) koje su postavili Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan i Daniel Dalton, Komisiji: Neutralnost sustava za rezervaciju zrakoplovnih karata (globalni distribucijski sustav - GDS) i ograničen pristup informacijama o letovima (2017/2900(RSP)) (B8-0604/2017).


14. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravu (članak 130.b Poslovnika):

— (O-000074/2017) koje su postavili Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi i Joëlle Bergeron, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Dulje zastupničko pitanje - Koordinirani napori za povećanje procijepljenosti na razini EU-a (2017/2867(RSP)) (B8-0603/2017).


15. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br.526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, LIBE, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ITRE, JURI, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja” (COM(2017)0565 - C8-0342/2017 - 2017/0247(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

CULT, EMPL, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Hašemitske Kraljevine Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (11966/2017 - C8-0343/2017 - 2017/0200(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Libanonske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Libanonske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Arapske Republike Egipta kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Arapske Republike Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (11965/2017 - C8-0345/2017 - 2017/0196(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Alžirske Narodne Demokratske Republike u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) (11964/2017 - C8-0346/2017 - 2017/0197(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET

- Vijeće Europske unije: o imenovanju predsjedavajućeg Europskog savjetodavnog odbora za upravljanje statističkim podacima (N8-0059/2017 - C8-0347/2017 - 2017/0811(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2017.: osiguravanje financijskih sredstava za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećanje pričuve za hitnu financijsku pomoć (EAR) nakon revizije Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE, AFET, CONT

2) odbora

2.1) izvješća

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2016)0475[[03]] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)) - CONT - : Bart Staes (A8-0291/2017)

- Izvješće o politikama minimalnog dohotka kao sredstvu za suzbijanje siromaštva (2016/2270(INI)) - EMPL - : Laura Agea (A8-0292/2017)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za bioindustriju (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE)) - ITRE - : Miroslav Poche (A8-0293/2017)

- Izvješće o aspektima temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv anticiganizma (2017/2038(INI)) - LIBE - : Soraya Post (A8-0294/2017)

- Izvješće o legitimnim mjerama za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka trgovačkih društava i javnih tijela djeluju u javnom interesu (2016/2224(INI)) - JURI - : Virginie Rozière (A8-0295/2017)

- Izvješće o nadzoru nad potrošnjom i praćenju isplativosti programa Garancija za mlade EU-a (2016/2242(INI)) - CONT - : Derek Vaughan (A8-0296/2017)

- Izvješće o primjeni Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (2016/2251(INI)) - JURI - : Laura Ferrara (A8-0297/2017)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj (COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)) - BUDG - : Jens Geier (A8-0298/2017)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)) - BUDG - : Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna Europske unije br. 5/2017 za financijsku godinu 2017. kojim se osiguravaju financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i povećava pričuva za hitnu financijsku pomoć (EAR) nakon preispitivanja Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)) - BUDG - : Jens Geier (A8-0301/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)) - TRAN - : Dominique Riquet (A8-0303/2017)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća br. 189/2014/EU kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o stavljanju izvan snage Odluke br. 2007/659/EZ (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS)) - REGI - : Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama [11212/2017 - C8-0242/2017 - 2017/0152(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Michał Boni (A8-0309/2017)

- Izvješće o ekonomskim politikama europodručja (2017/2114(INI)) - ECON - : Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

- Izvješće o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Australijom (2017/2192(INI)) - INTA - : Daniel Caspary (A8-0311/2017)

- Izvješće o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Novim Zelandom (2017/2193(INI)) - INTA - : Daniel Caspary (A8-0312/2017)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom droge i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)) - LIBE - : Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)


16. Plan rada

Govorili su Daniele Viotti o slučaju Ahmadreze Djalalija, iranskog znanstenika koji živi u Švedskoj i koji je u Iranu osuđen na smrt (Predsjednik je podsjetio da je ukidanje smrtne kazne prioritet za Europsku uniju te se obvezao uspostaviti kontakt s iranskim predsjednikom) i James Carver o terorističkom napadu u Mogadišuu u Somaliji koji je prouzročio stotine žrtava (Predsjednik je podržao govor Jamesa Carvera).

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za listopad II 2017 (PE 611.536/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena.

Utorak

- Zahtjev kluba zastupnika Verts/ALE da se rasprava o temi "Borba protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u" (točka 67. konačnog nacrta dnevnog reda) zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije.

Govorila je Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je obrazložila zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev.

- Zahtjev kluba zastupnika ALDE da se rasprava predviđena za srijedu ujutro (točka 36. konačnog nacrta dnevnog reda) o temi "Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu", izjavom Komisije o temi "Borba protiv seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u".

Govorile su: Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je obrazložila zahtjev, i Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, protiv zahtjeva.

Parlament je odobrio zahtjev.

Govorili su: Manfred Weber, Maria João Rodrigues i Edouard Martin o situaciji u Parlamentu.

Predsjednik je podsjetio na odluku Predsjedništva od 14. travnja 2014. o unutarnjem pravilniku Savjetodavnog odbora nadležnog za prijave zbog uznemiravanja na radnom mjestu između akreditiranih parlamentarnih asistenata i zastupnika u Europskom parlamentu i za njegovo sprječavanje te je također podsjetio na ulogu tog Savjetodavnog odbora i na postupke koji se slijede u slučjavima psihološkog ili spolnog uznemiravanja.

Srijeda

- Zahtjev kluba zastupnika Verts/ALE za zajedničkom raspravom o temi "Sustav ulaska/izlaska" za kasniju sjednicu.

Govorili su: Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je obrazložila zahtjev, i Agustín Díaz de Mera García Consuegra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

- Zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL da se izjava Vijeća i Komisije "Mehanizam za odgovor na šumske požare u sjevernoj Španjolskoj i Portugalu" (točka 69. konačnog nacrta dnevnog reda) premjesti kao prva popodnevna točka.

Govorili su: João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev, i Marcel de Graaff, protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev poimeničnim glasovanjem (68 za, 208 protiv, 35 suzdržana).

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

Time je utvrđen plan rada.


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

17. Gnojidbeni proizvodi s oznakom CE ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016- 2016/0084(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Mihai Ţurcanu predstavio je izvješće.

Govorili su: Elisabetta Gardini (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI) i Jan Huitema (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI).

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jarosław Wałęsa (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marc Tarabella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Edward Czesak, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kaja Kallas, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Mairead McGuinness, Nicola Danti, Daniel Dalton, Fredrick Federley, João Ferreira, Martin Häusling i Eleonora Evi.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Philippe Loiseau, Peter Jahr, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Dariusz Rosati, Clara Eugenia Aguilera García, Jadwiga Wiśniewska, Angélique Delahaye, Catherine Stihler, Annie Schreijer-Pierik, Virginie Rozière, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Paolo De Castro, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Esther Herranz García, Maria Grapini, José Inácio Faria i Massimo Paolucci.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Mihai Ţurcanu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 24.10.2017..


18. Kaznena djela i zakonske kazne u području nedopuštene trgovine drogama ***II - Razmjena informacija, sustav ranog upozoravanja i postupak procjene rizika novih psihoaktivnih tvari *** I (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom droge i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija, sustava ranog upozoravanja i postupka procjene rizika novih psihoaktivnih tvari [COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Michał Boni (A8-0359/2016)

Michał Boni i Teresa Jiménez-Becerril Barrio predstavili su izvješće i preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorio je Cristian-Silviu Buşoi (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI).

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Anna Hedh, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Elena Gentile, Ruža Tomašić, Tim Aker, Konstantinos Papadakis, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao i Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Michał Boni.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 24.10.2017. i točka 5.8 zapisnika od 24.10.2017..


19. Legitimne mjere za zaštitu zviždača koji djeluju u javnom interesu (kratko predstavljanje)

Izvješće o legitimnim mjerama za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka poduzeća i javnih tijela djeluju u javnom interesu [2016/2224(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Virginie Rozière održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Nicola Caputo, Molly Scott Cato, Caterina Chinnici, Fabio Massimo Castaldo, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ruža Tomašić i Georgios Epitideios.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.17 zapisnika od 24.10.2017..


20. Politike minimalnog dohotka kao sredstva za suzbijanje siromaštva (kratko predstavljanje)

Izvješće o politikama minimalnog dohotka kao sredstva za suzbijanje siromaštva [2016/2270(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0292/2017)

Laura Agea održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Wajid Khan, Georgios Epitideios, Sergio Gutiérrez Prieto, José Inácio Faria, Sotirios Zarianopoulos i Ruža Tomašić.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.18 zapisnika od 24.10.2017..


21. Nadzor nad potrošnjom i praćenje isplativosti programa Garancija za mlade EU-a (kratko predstavljanje)

Izvješće o nadzoru nad potrošnjom i praćenju isplativosti programa Garancija za mlade EU-a [2016/2242(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Derek Vaughan održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Bronis Ropė, Marco Valli i Konstantinos Papadakis.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije)

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 24.10.2017..


22. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su željeli upozoriti Parlament na pitanja od političke važnosti:

Dariusz Rosati, Costas Mavrides, Notis Marias, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Jonás Fernández, Alex Mayer, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Matt Carthy, Deirdre Clune, Lívia Járóka, Rory Palmer, Catherine Stihler, Ivan Jakovčić, João Ferreira, José Inácio Faria, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward, Patrick Le Hyaric, Jordi Solé et Konstantinos Papadakis.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 611.536/OJMA).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:04 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Boutonnet, Cesa, Crowley, Händel, Hübner, Kyenge, Le Pen, Matias, Maydell, Punset, Seymour, Tamburrano, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti