Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg

2. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawienie agendy przywódców (Budowanie naszej wspólnej przyszłości) (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawienie agendy przywódców (Budowanie naszej wspólnej przyszłości) (2017/2745(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie jako wprowadzenie do debaty.

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Maria João Rodrigues.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ryszard Antoni Legutko, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Josep-Maria Terricabras, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Rolandas Paksas, Marcel de Graaff, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elmara Broka, Sofia Sakorafa, Ernest Urtasun, Sophia in 't Veld, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Diane James, Franck Proust, Victor Boştinaru, Sander Loones, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Bas Belder, Matt Carthy, Laurenţiu Rebega, Paulo Rangel, Csaba Sógor, Birgit Sippel, Roberto Gualtieri, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Othmar Karas, Nicola Danti, Dubravka Šuica, Costas Mavrides, Elly Schlein, Tonino Picula, Kati Piri i Iratxe García Pérez.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou i Juan Fernando López Aguilar.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica i João Ferreira.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. __[A230246]__.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności