Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg

4. Uttalande av talmannen
CRE

Talmannen fördömde kraftfullt mordet på den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia och meddelade att presidiet beslutat att uppkalla pressrummet i Strasbourg efter henne. Han vände sig till hennes familj, som var närvarande på läktaren, med en försäkran att Daphne Caruana Galizias modiga arbete inte skulle falla i glömska.

Parlamentet höll en tyst minut.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Janusz Korwin-Mikke och Virginie Rozière.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy