Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0304(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0317/2017

Ingivna texter :

A8-0317/2017

Debatter :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0391

Protokoll
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg

5.6. Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF [10537/1/2017 - C8-0325/2017 - 2013/0304(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2017)0391)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy