Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2904(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0567/2017

Teksty złożone :

B8-0567/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2017 - 5.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0395

Protokół
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg

5.10. Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D053565-01 - 2017/2904(RSP)) (B8-0567/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Odpowiedzialni posłowie:
Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini i Frédérique Ries

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0395)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności