Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2906(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0570/2017

Ingediende teksten :

B8-0570/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2017 - 5.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0397

Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

5.12. Verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 (Bezwaar op grond van artikel 106) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D052752 - 2017/2906(RSP)) (B8-0570/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Verantwoordelijke leden:
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0397)

Juridische mededeling - Privacybeleid