Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2135(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0301/2017

Ingediende teksten :

A8-0301/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2017 - 5.14

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0399

Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

5.14. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017: financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en verhoging van de reserve voor noodhulp (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 tot financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot verhoging van de reserve voor noodhulp naar aanleiding van de herziening van de verordening inzake het meerjarig financieel kader [12441/2017 - C8-0351/2017 - 2017/2135(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0301/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0399)

Juridische mededeling - Privacybeleid