Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2134(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0298/2017

Ingivna texter :

A8-0298/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.15

Antagna texter :

P8_TA(2017)0400

Protokoll
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg

5.15. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling [COM(2017)0480 - C8-0235/2017 - 2017/2134(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0298/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0400)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy