Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2742(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0565/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0565/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0401

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.16. Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (2017/2742(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Ιουλίου 2017 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017).

Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού, που κατατέθηκε από τους Jan Olbrycht και Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0401)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου