Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi и Момчил Неков

Препоръка за второ четене Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt и Stefano Maullu

Доклад Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt и Tibor Szanyi

Доклад Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa и José Inácio Faria

Предложение за резолюция относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki и Petras Auštrevičius

Доклад Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei и Tibor Szanyi

Доклад Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki и Rupert Matthews.

Правна информация - Политика за поверителност