Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk

6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi a Momchil Nekov

doporučení pro druhé čtení Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt a Stefano Maullu

zpráva Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt a Tibor Szanyi

zpráva Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa a José Inácio Faria

návrh usnesení o diskusním dokumentu o budoucnosti financí EU (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki a Petras Auštrevičius

zpráva Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei a Tibor Szanyi

zpráva Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki a Rupert Matthews.

Právní upozornění - Ochrana soukromí