Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg

6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi og Momchil Nekov

Indstilling ved andenbehandling: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt og Stefano Maullu

Betænkning: Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt og Tibor Szanyi

Betænkning: Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa og José Inácio Faria

Forslag til beslutning om oplægget om fremtiden for EU's finanser (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki og Petras Auštrevičius

Betænkning: Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei og Tibor Szanyi

Betænkning: Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki og Rupert Matthews.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik