Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi en Momchil Nekov

Aanbeveling voor de tweede lezing Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt en Stefano Maullu

Verslag Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt en Tibor Szanyi

Verslag Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa en José Inácio Faria

Ontwerpresolutie over de discussienota over de toekomst van de EU-financiën (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki en Petras Auštrevičius

Verslag Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei en Tibor Szanyi

Verslag Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki en Rupert Matthews.

Juridische mededeling - Privacybeleid