Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 24 octombrie 2017 - Strasbourg

6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi și Momchil Nekov

Recomandare pentru a doua lectură Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt și Stefano Maullu

Raport Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt și Tibor Szanyi

Raport Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa și José Inácio Faria

Propunere de rezoluție referitoare la documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki și Petras Auštrevičius

Raport Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei și Tibor Szanyi

Raport Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki și Rupert Matthews.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate