Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Derek Vaughan - A8-0296/2017
Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly, Maria Spyraki, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi och Momchil Nekov

Andrabehandlingsrekommendation Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0317/2017
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Morten Messerschmidt och Stefano Maullu

Betänkande Mihai Ţurcanu - A8-0270/2017
Rosa D'Amato, José Inácio Faria, Morten Messerschmidt och Tibor Szanyi

Betänkande Michał Boni - A8-0359/2016
Urszula Krupa och José Inácio Faria

Resolutionsförslag om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser (2017/2742(RSP)) (B8-0565/2017)
Jasenko Selimovic, Diane James, Maria Spyraki och Petras Auštrevičius

Betänkande Virginie Rozière - A8-0295/2017
Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Monica Macovei och Tibor Szanyi

Betänkande Laura Agea - A8-0292/2017
Alex Mayer, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Adam Szejnfeld, Thomas Mann, Seán Kelly, Maria Spyraki och Rupert Matthews

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy