Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург

10. Състав на Парламента

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi и Beatrix von Storch са избрани за членове на германския Бундестаг, считано от 24 октомври 2017 г..

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори такава длъжност е несъвместима с положението на член на Европейския парламент. Съгласно член 3, параграф 2 и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността Парламентът обявява мястото за свободно от 24 октомври 2017 г. и информира за това компетентните национални органи.

Правна информация - Политика за поверителност