Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

10. Σύνθεση του Σώματος

Οι Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi και Beatrix von Storch εξελέγησαν βουλευτές της Bundestag με ισχύ από 24 Οκτωβρίου 2017.

Το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, το αξίωμα αυτό είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από 24 Οκτωβρίου 2017, και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου