Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

10. Samenstelling Parlement

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi en Beatrix von Storch zijn met ingang van 24 oktober 2017 gekozen tot leden van de Bondsdag.

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat hun zetels vanaf 24 oktober 2017 vacant zijn en brengt de betrokken nationale autoriteiten hiervan op de hoogte.

Juridische mededeling - Privacybeleid