Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg

10. Skład Parlamentu

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi i Beatrix von Storch zostali wybrani na posłów do Bundestagu z dniem 24 października 2017 r.

Parlament przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu, Parlament stwierdza wakat na stanowiskach wspomnianych posłów ze skutkiem od dnia 24 października 2017 r. oraz informuje o tym zainteresowane organy krajowe.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności