Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg

10. Zloženie Parlamentu

Alexander Graf Lambsdorff, Michael Theurer, Fabio De Masi a Beatrix von Storch boli zvolení za poslancov nemeckého Spolkového snemu s účinnosťou od 24. októbra 2017.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie ich mandátu s účinnosťou od 24. októbra a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia