Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

11. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: John Procter in de plaats van Rupert Matthews

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid