Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk

12. Pracovní program Komise na rok 2018 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Pracovní program Komise na rok 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb a Roberto Gualtieri.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov a Enrique Guerrero Salom.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina a Tibor Szanyi.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí