Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - Strasbourg

12. Komisjoni 2018. aasta tööprogramm (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2018. aasta tööprogramm (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb ja Roberto Gualtieri.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov ja Enrique Guerrero Salom.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika