Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. október 24., Kedd - Strasbourg

12. Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése – összes szakasz (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Siegfried Mureşan és Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan és Richard Ashworth előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Märt Kivine (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Barbara Matera (a FEMM bizottság véleményének előadója), Barbara Spinelli (az AFCO bizottság véleményének előadója), Charles Goerens (a DEVE bizottság véleményének előadója), Morten Løkkegaard (a CULT bizottság véleményének előadója), Cristian Dan Preda (az AFET bizottság véleményének előadója), Alain Cadec (a PECH bizottság véleményének előadója), Szanyi Tibor (az AGRI bizottság véleményének előadója), Deirdre Clune (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jerzy Buzek (az ITRE bizottság véleményének előadója), Markus Ferber (az ECON bizottság véleményének előadója) és Joachim Zeller (a CONT bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Petr Ježek (a LIBE bizottság véleményének előadója), Reimer Böge (az INTA bizottság véleményének előadója), Iskra Mihaylova (a REGI bizottság véleményének előadója), Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daniele Viotti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, José Manuel Fernandes, Jens Geier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones és Miguel Viegas.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Tiemo Wölken.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver és Ivana Maletić.

Felszólal: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan és Richard Ashworth.

Felszólal: Paul Rübig a költségvetésről szóló szavazás költségéről.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.25-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat