Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. spalio 24 d. - Strasbūras

12. 2018 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Szájer PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb ir Roberto Gualtieri.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika